Exercicios TIC 3ª evaluación

Exercicio 2 Exercicio 3 Exercicio 4 Exercicio 2.1 Exercicio 2.2 Exercicio 2.3